Regulamin sklepu internetowego www.MAPET-TUNING.com

Sklep www.MAPET-TUNING.com prowadzony jest przez :
BEST DESIGN Janecki Łukasz
NIP 7722142931
REGON 240898073

§ 1. REGULAMIN ogólny.

 1. Zakupów w Sklepie mogą dokonywać podmioty prowadzące działalność gospodarczą oraz osoby fizyczne, które utworzyły Konto Klienta bądź też złożyły zamówienie drogą mailową lub telefoniczną. Utworzenie i posiadanie Konta Klienta jest bezpłatne.
 2. Zawartość sklepu internetowego MAPET-TUNING nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez klienta nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
 3. Użytkownik, składając zamówienie, zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował postanowienia w nim zawarte.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
 5. Składający zamówienie jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".
 6. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia otrzyma on automatyczną odpowiedź z serwisu mapet-TUNING potwierdzającą przyjęte zamówienie. Zastrzegamy sobie możliwość telefonicznego lub mailowego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 7. MAPET-TUNING w każdym przypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do rzetelności takiego zamówienia. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawidłowych danych w tym zwłaszcza numeru telefonu.
 8. Realizacja zamówienia rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone. W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.
 9. Ceny towarów znajdujących się w ofercie naszego Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.
 10. MAPET-TUNING zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.
 11. Produkty wystawione na stronie są jedynie pełną ofertą sklepu, a nie stanem magazynowym - nie pokazujemy w opisie towaru jego dostępności. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.
 12. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) wynosi zazwyczaj 14 dni, chyba, że przy danym asortymencie widnieje inny okres oczekiwania. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy. W wypadku gdy dostawa towaru od producenta do nas opóźnia się lub towar został wycofany z produkcji – zamawiający zostanie o tym poinformowany drogą mailową lub telefoniczną.
 13. Do ceny towaru należy doliczyć koszty wysyłki. Koszt przesłania paczki ponosi kupujący – więcej informacji w zakładce Wysyłka i Zwroty.
 14. Do czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas dostawy przez firmę kurierską.
 15. Kupując towar na FV na firmę okres gwarancji może być krószy.
 16. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, przelewem na konto lub na Raty. W przypadku zamówień towarów, które sprowadzane są na zamówienie dla klienta lub w innych budzących obawy przypadkach nasz sklep może poprosić zamawiającego o przelew z góry lub zaliczkę. Niedostosowanie się do prośby skutkuje anulowaniem zamówienia. 
 17. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez MAPET-TUNING ostatniego elementu danego zamówienia, chyba, że strony postanowią inaczej.
 18. Dołożono wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne dostępnych w sklepie towarów były prawdziwe i aktualne.
 19. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od oryginałów.
 20. Ilość produktów oferowanych w ramach sklepu jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.
 21. Oferta ważna na terenie Polski.
 22. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki przesłanych powstałych podczas transportu są rozpatrywane pozytywnie przez firmy kurierskie tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego spisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki. Przed odbiorem należy sprawdzić zawartość paczki w obecności kuriera!!
 23. W przypadku ewentualnych reklamacji towarów, które nie są objęte gwarancją producenta należy skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (np. faktury) oraz opisać przedmiot reklamacji.
 24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000 roku, o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
 25. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego MAPET-TUNING, opisane w zakładce poniżej.
 26. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu, jak również opisy produktów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Charakter wiążący - na potrzeby zawarcia konkretnej umowy - zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.


KUPUJĄC W NASZYM SKLEPIE AKCEPTUJESZ NASZE WARUNKI I REGULAMIN!!§ 2. DANE OSOBOWE

 1. W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), firma BEST DESIGN Janecki Łukasza informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez naszą firmę. Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez naszą firmę.
 2. Twoje dane przetwarzane są przez nas w celu realizacji Twoich zamówień, związanych z funkcjonowaniem.
 3. Podstawa przetwarzania:
  - Umowa sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  - Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  - Twoja zgoda wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
  - Umowa o świadczenie usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
  - Nasz prawnie uzasadniony interes, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 4. Informujemy iż podanie swoich danych jest dobrowolne, ale skutkiem niepodania danych będzie brak możliwości dokonania zakupów w naszym sklepie
 5. Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:
  - przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych
  - ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez którąkolwiek ze stron
  - cofniesz zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była jego podstawą
 6. Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Ci prawo żądania dostępu do Twoich danych osobowych, ich zmiany, usunięcia i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 8. Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Twoje dane. Poniżej znajduje się lista tych podmiotów:
  - podmiot realizujący dostawę towarów
  - dostawca płatności ,
  - biuro księgowe ,
  - hostingodawca ,
  - osoby współpracujące z nami na podstawie umów cywilnoprawnych ,
  - dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia sklepu internetowego

  9. Kontakt z administratorem: sklep@mapet-tuning.com

 

§ 3. CIASTECZKA

Nasz Sklep, jak większość witryn internetowych, korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci Twojego urządzenia (komputera, telefonu, itd.) oraz umożliwiają Ci, m.in., korzystanie ze wszystkich funkcji sklepu i nie powodują zmian w ustawieniach Twojego urządzenia.

 1. Korzystając z odpowiednich opcji Twojej przeglądarki, w każdej chwili możesz usunąć pliki cookies i blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości
 2. W tym Sklepie ciasteczka wykorzystywane są w celu zapamiętywania informacji o Twojej sesji, statystycznym i marketingowym.
 3. Aby dowiedzieć się jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej przeglądarce, możesz skorzystać z pliku pomocy Twojej przeglądarki. Z informacjami na ten temat możesz zapoznać się wciskając klawisz F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstronach, w zależności od przeglądarki, której używasz.
 4. Jeśli nie wyłączysz wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na ich wykorzystanie.

 

 

§ 4. GWARANCJA

1. Wszystkie towary oferowane i sprzedawane za pośrednictwem strony posiadają gwarancję.

3. Gwarancja jest ważna jedynie z dowodem zakupu jakim jest faktura lub paragon.

4. W przypadku zamiaru zgłoszenia reklamacji towaru na który została wystawiona karta gwarancyjna prosimy o uprzedni kontakt z biurem.

6. Bieg terminu gwarancji jest liczony od dnia wystawienia Faktury VAT/ Paragonu.

7. Gwarancja nie obejmuje naturalnego zużycia w wyniku eksploatacji.

8. Gwarancją nie są objęte również:

- uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, termiczne lub celowe uszkodzenia produktu i spowodowane tym wady oraz:
- uszkodzenia i wady, które powstały w wyniku używania lub transportowania sprzętu niezgodnie z instrukcją użytkowania, transportu i konserwacji;
- uszkodzenia i wady, powstałe w wyniku niezgodnej z instrukcją instalacji;
- uszkodzenia i wady które powstały w wyniku samodzielnych, niedozwolonych przeróbek, napraw, zmian konstrukcji dokonywanych przez Użytkownika.

9. W razie stwierdzenia wad produktu przez kupującego, kupujący ma prawo do reklamacji zakupionego towaru. W tym wypadku obowiązują zasady gwarancji producenta. Zwrot produktu odbywa się na koszt kupującego. Po odbiorze towaru następują oględziny zwróconego towaru. Jeśli zostanie stwierdzone, że zwrócony towar był używany wówczas następuje zwrot tego towaru do kupującego na jego koszt

11. Do przesyłki reklamacyjnej musi zostać dołączony dowód zakupu (paragon/faktura) i (jeśli występuje) wypełniona karta gwarancyjna oraz informacja o koncie na które ma być przelana ewentualna należność. Zwrot towaru na reklamacje odbywa się na koszt kupującego. W przypadku nieuznania reklamacji - zwrot produktu odbywa się również na jego koszt. W przypadku uznanej reklamacji zwrot produktu jest po stronie sklepu lub producenta.

12. Proszę zachować oryginalne pudełko!!! Jest wymagane przy większości reklamacji.

13. Informujemy, ze ani nasza firma, ani producent danego towaru nie dostarcza w okresie reklamacji produktów zastępczych oraz nie zwraca kosztów przesyłek lub montażu i demontażu!

14. Powyższe zasady obowiązują klientów detalicznych i są odmienne w przypadku zakupu na FV na firmę - szczególnie związaną z branżą motoryzacyjną.§ 5. WYSYŁKA i ZWROTY

- paczki wysyłamy kurierem
- możliwy odbiór osobisty po wcześniejszym uzgodnieniu!

1. Koszty wysyłki ponosi Kupujący

2. W przypadku zakupu kilku produktów Klient płaci za transport tylko wartość usługi transportowej najcięższego produktu chyba, że wartość wysyłki wzrasta wielokrotnie ze względu na wagę i objętość sumy - wówczas cena ustalana jest indywidualnie.

3. Sklep MAPET-TUNING wszelakie zamówienia realizuje tylko po przedpłacie całości lub części kwoty na konto sklepu wg odrębnych ustaleń. Wysyłka "Za pobraniem"  dostępna jest tylko w specjalnych przypadkach i tylko dla stałych klientów z pełną aktywacją konta.

4. Czas dostawy w przypadku firmy kurierskiej wynosi jeden dzień roboczy od momentu wysłania (NIE od dnia zamówienia!). W przypadku opóźnień prosimy o kontakt.

5. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia w podanym czasie, z przyczyn od nas niezależnych, sklep MAPET-TUNING skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszego toku postępowania.

6. W razie gdy przesyłka dojdzie uszkodzona przed odbiorem przesyłki adresat jest zobowiązany sprawdzić stan opakowania i zawartości. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy przy odbiorze spisać protokół uszkodzenia i najlepiej nie odbierać przesyłki! W przypadku stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia przedmiotu w momencie odbioru należy sporządzić protokół szkody w obecności kuriera doręczającego przesyłkę. Każdy kurier dysponuje stosownymi formularzami. Pomagamy dopełnić wszelkich formalności i reprezentujemy Klienta przed firmą kurierską w dochodzeniu odszkodowania. Każda pozytywnie rozpatrzona reklamacja zgłoszona w ten sposób skutkuje wymianą przez nas towaru na wolny od wad lub uszkodzeń. Prosimy pamiętać, że protokół należy wypełnić koniecznie w momencie odbioru przesyłki – protokoły zgłaszane następnego dnia są najczęściej rozpatrywane na niekorzyść Klienta. Proszę również pamiętać o odpowiednim wypełnieniu protokołu i zaznaczeniu, że towar był odpowiednio zabezpieczony (tektura, papier, folia bąbelkowa itp).

7. Powyższe zasady obowiązują klientów detalicznych i są odmienne w przypadku zakupu na FV na firmę - szczególnie związaną z branżą motoryzacyjną.

UWAGA: Reklamacje towaru, który zaraz po rozpakowaniu okaże się uszkodzony - NIE są pozytywnie rozpatrywane przez firmę kurierską, jeśli kupujący nie sporządził przy odbiorze paczki protokołu uszkodzenia przesyłki!!!

PAMIĘTAJ !!! - SPRAWDŹ TOWAR W OBECNOŚCI KURIERA !!!!


7. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru (który nie jest towarem "na zamówienie") Klient ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy.
W przypadku skorzystania z prawa zwrotu, towar w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną zawartością należy przesłać z dopiskiem "ZWROT" na podany przez nas adres po wcześniejszym ustaleniu tego drogą mailową lub telefoniczną. Nie odsyłaj towaru bez wcześniej uzgodnionego adresu - towary odsyłać należy na adres podany przez nas zależnie od wymogów producenta danego produktu.
Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy produkt nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania i uszkodzenia.
Do zwracanego towaru należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne, oraz wyraźne wskazanie banku i numeru konta. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Klient ponosi koszt wysyłki zwracanego towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

UWAGA! NIE ODBIERAMY PACZEK WYSYŁANYCH ZA POBRANIEM!!!
Klient reklamując, bądź zwracając towar musi go wysłać paczka bez pobrania, dopiero po oględzinach realizujemy reklamację towaru.

W tym celu należy do zwrotu załączyć wypełniony poniższy formularz:

http://www.mapet-tuning.com/xxx/zwrot_towaru.pdf

8. Pamiętać należy, iż część towaru sprowadzana jest często z zagranicy, więc przed zamówieniem prosimy o zapytanie w celu ustalenia czasu oczekiwania!

9. W przypadku towarów nietypowych, sprowadzanych na zamówienie specjalnie pod klienta - NIE MA MOŻLIWOŚCI ZWROTU TOWARU !!!
oprócz sytuacji gdy:
- Towar mimo zapewnień producenta nie pasuje do modelu pojazdu

Możliwość ewentualnego zwrotu takiego towaru istnieje po zgodzie producenta na zwrot i pokrycie przez klienta związanych z tym kosztów np. wysyłki.-------------------------------------------
KUPUJĄC W NASZYM SKLEPIE AKCEPTUJESZ NASZE WARUNKI I REGULAMIN!!!